Výchova-dobrodružstvo-priateľstvo

Skauting- dobrovoľná, nepolitická, výchovná organizácia združujúca mládež bez ohľadu na pôvod, rasu a náboženstvo, ktorá funguje v súlade s cieľom, princípmi a  metódami stanovenými zakladateľom skautingu, lordom Baden-Powellom.

 Aj takto sa dá definovať skauting. No skutočný význam pochopíš až vtedy, keď sa staneš jeho súčasťou. Je pre chlapcov aj pre dievčatá, pre malých aj veľkých,  pre dobrodružstva chtivých aj pre mnohých iných…Skauting je cesta, je liek proti nude.