Skautský zbor

Zbor je zoskupením skautských oddielov, vedie ho zborový vodca so zborovou radou. Zabezpečuje priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky pre prácu s deťmi v oddieloch a družinách.

Zbor má právnu subjektivitu, čiže môže oficiálne vystupovať v mene skautingu pred úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať financie a pod.

V zbore sú zastúpené všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Tým vytvára veľmi rôznorodé a pestré spoločenstvo ľudí. Mladý človek automaticky prechádza v rámci  jedného zboru vlčiackym, skautským a roverským programom.

V Spišskej Novej Vsi pôsobí 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka.

Náš zbor má 172 členov v piatich oddieloch.

Zborový vodca

MUDr. Tomáš Mitrík
75zbor@scouting.sk