Skauting v našom meste

Skauting v Spišskej Novej Vsi bol obnovený na jeseň roku 1992 br. Hakim (vdp. Anton Horník). Z predošlého obdobia máme len útržkovité správy o existencii skautingu v našom meste. Z 30-tych rokov sa nám zachovala „Kronika 2. oddielu S.J.S. R.Č.S. v Spišskej Novej Vsi“ a taktiež zápisnice z obdobia od 5.8.1935 do 8.8.1936 od 1. oddielu skautiek „Junaček“. O existencii skautov po vojne a v rokoch uvoľnenia (1968 – 69) vieme len z ústneho podania.
zborV školskom roku 1992 – 93 bol založený prvý skautský oddiel po rokoch, kedy bol skauting zakázaný na celom území vtedajšej ČSSR a v lete 1993, v termíne 26. júla až 9. augusta, bol prvý skautský tábor neďaleko obce Brutovce v lokalite Pod Orlovcom.

Cez rok sme sa najprv schádzali na Rím.-kat. f.ú., neskôr sme sa presťahovali do prízemnej budovy na ulici Drevárskej, ktorú sme celú využívali až do jesene 1994 ako našu klubovňu.

Na jeseň v roku 1994 vznikli tri oddiely:
1. oddiel skautov – vodca: br. Ľuboš Košut – Lišiak,
2. oddiel skautov – vodca: br. Marek Leskovjanský – Lesky
3. oddiel skautiek – vodca: sr. Magdaléna Košutová (teraz Pakosová) – Fialka
plus vznikol skautský oddiel v Sp. Tomášovciach pod vedením br. Jozefa Michnu – Fezoja.

zborOd spomínanej jesene sme zmenili klubovňu a presťahovali sa o budovu vyššie. Do dlhšieho prenájmu sme dostali jednoposchodovú budovu, ktorú sme používali až do roku 2001. Od roku 2001 doteraz máme priestory poskytnuté od mesta Spišská Nová Ves hneď vedľa futbalového štadióna.
V roku 1994 sme sa prvý krát registrovali ako skautské oddiely na ústredí Slovenského skautingu.
Foto: jedna z prvých našich akcií v roku 1994 – účasť na Salezianskej Feste v Žiline

V lete 1994, presnejšie 12. – 26. júla sa uskutočnil spoločný tábor na Toryskách za účastí skautov z Nemecka a Holandska. Na tomto tábore sa skladali prvé skautské sľuby. Tento tábor bol zatiaľ najväčší čo do počtu účastníkov (viac ako 100; vrátane hostí z Nemecka a Holandska).

V roku 1996 sme boli na našej prvej zahraničnej výprave – v Nemecku (20. júla až 6. augusta). Všetkých nás tam bolo 23 skautov a skautiek zo Spišskej Novej Vsi. Prvé dni sme strávili v meste Hannover a od 26. júla sme boli účastníkmi spoločného stretnutia skautov Nemecka na „BÜNDELAGER CHRISTLICHER PFADFINDER 1996“ . Okrem tejto veľkej výpravy sa naši dvaja skauti zúčastnili na 10. svetovom MOOT 1996 vo Švédsku.

23. novembra 1996 vznikol Spišskonovoveský skautský okres a okresným vodcom sa stal br. Marek Leskovjanský – Lesky.

75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka

zborDňa 3. októbra 1999 sa konali prvé zborové voľby. Funkciu zborového vodcu jednohlasne získala sr. Magdaléna Košútová – Fialka a tým sa stala našou prvou zborovou vodkyňou 75. zboru.
24. novembra 1999 právne vznikol 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves a ukončila sa činnosť vyššie spomenutého skautského okresu. Zbor sa stal súčasťou Podtatranskej skautskej oblasti. Získali sme vlastnú právnu subjektivitu.

zborZborový vodcovia nášho zboru

sr. Magdaléna Košútová (teraz Pakosová) – november 1999 až november 2002
br. Martin Ziolkovský – november 2002 až december 2005, január 2008 až december 2010
sr. Kvetoslava Sonogová – od januára 2006 až december 2007
br. Martin Lačný – december 2010 až do súčasnosti

Členstvo v našom zbore

Od vzniku nášho zboru je priemerný počet registrovaních členov 117. Najviac sme mali v roku 2000 (145 členov) a najmenej v roku 2002 (89 členov).

Od znovuobnovenia činnosti skautingu v našom meste (t.j. od roku 1992) prešlo našimi radmi už 521 dievčat a chlapcov v rôznom veku, pričom najviac členov sme mali v roku 1998 (teda rok pred vznikom 75. zboru), kedy sme dosiahli počet 147. V prvom roku skautovania (jeseň 1992 – december 1993) sme mali 98 členov ešte vtedy bez platnej registrácie na Ústredí SLSK.

V súčasnosti máme 118 členov (podľa riadnej registrácie na rok 2007). Niekto skautoval dlhšie a niekto kratšie…