Skauting si počas 100 rokov činnosti na Slovesnku prežil krásne chvíle, prešli ním stovky nadšených skautov a skautiek, no zažil si aj krušné chvíle, kedy boli skauti považovaní za triednych nepriateľov. Nová mladá generácia skautov a skautiek sa o týchto udalostiach môže dozvedieť z kroník, internetu či z rozhovorov s ľuďmi, ktorí priamo zažili danú dobu.

Film režiséra Tomáša Viteka ponúka unikátne svedecké výpovede „old skautov“, ľudí, ktorí kvôli svojmu členstvu v skautingu zažívali prenasledovanie a šikanu moci. Ide o hnutie, ktoré sa „previnilo“ svojimi princípmi ľudskosti nezlučiteľnými s vtedajšou mocou. Film prostredníctvom jedinečných dobových materiálov dokresľuje históriu skautingu na Slovensku.

[youtube id=”A3JUHRZYOtE” width=”600″ height=”350″]

Viac o histórii skautingu na Slovensku: http://storocnica.skauting.sk/historia-slovenskeho-skautingu/