Družinovky

BP_Wants_You

Vstupom chlapca či dievčaťa do organizácie sa hneď zaraďuje do družiny, ktorá je začlenená do oddielu s dospelým skautským vodcom.

,,Práve družinový systém je tou hlavnou črtou, ktorá odlišuje skauting od všetkých ostatných organizácií. A keď ho použijeme správne, zaručene prinesie úspech. Má to v sebe! Kľúčom k dobrému oddielu je rozdelenie chlapcov do družín po šesť až osem členov a následná práca s nimi po družinách pod vedením ich vlastných, zodpovedných radcov. Základnou stavebnou jednotkou skautingu je vždy družina, či už pri práci alebo pri hrách, kvôli disciplíne či povinnostiam.” (B.P., Rady skautským vodcom, str. 24)

Družina je základnou jednotkou oddielu, kde prebieha väčšina skautského programu, ktorého realizátorom je vyškolený radca. Keďže takmer všetko členstvo oddielov je zastúpené v družinách, kladie sa veľký dôraz na náplň družinového programu, aby si oddiel udržal členstvo a pritiahol nových  zverencov.

Družinovky sú každotýždenné stretnutia trvajúce zvyšajne 1,5-2 hodiny. Náplňou družinoviek sú rôzne hry – zábavné, sociálne, vedomostné, pohybové, hry zamerané na rozvoj charakteru. Deti sa na družinovkách učia vedomostiam, ktoré prakticky využívajú na výletoch a výpravách, ale samozrejemä aj v školskom a domácom prostredí.

ROZPIS DRUŽINOVIEK

474735_10150932929809649_1100735681_o

Pondelok- Žabky (14:30 – 16:30)

Utorok- Netopiere (15:00 – 16:30)

Streda- Veveričky (15:00 – 16:30), Surikaty (17:00 – 18:30)

Štvrtok- Sokoly (17:00 – 18:30_