Naša klubovňa sa nachádza v tesnej blízkosti futbalového štadióna, v zadných priestoroch STEZ-u. Pred vchodom do štadióna je malé parkovisko, odtiaľ vás do klubovne ochotne zavedie niektorý z radcov alebo vodcov (klik na Kontakty alebo Oddiely:)


View Larger Map