Slovenský skauting:  http://skauting.sk/

časopis Skaut http://www.skaut.sk

časopis Médium : http://www.medium.skauting.sk

Skautské obchody: http://www.totemsro.skhttp://www.tomahawk.sk

Stránka nášho mesta: http://www.spisskanovaves.eu

Pre radcov:

http://www.skautskyradca.sk/
http://www.teepek.cz/

Veľká kniha hier

Na stiahnutie:

Záverečná správa z podujatia

Prezenčná listina

Prihláška do skautskej družiny

Na inšpiráciu:

radcovský zápisník (český)
medium inspiratorum 2006
život so včielkami (medium 2007)
Activities for scouts (kusok angličtiny:)

Na čítanie:

Skauting pre chlapcov- Baden Powel
Rady skautským vodcom- Baden Powel
Rovering to success- Baden Powel
Skauting muj zivot- Jiří Čejka (Peguy)