Oddiel
Dve a viac družín (spravidla 3 – 4) tvorí oddiel, ktorý je základnou výchovnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomocníkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejednáva otázky programu, výchovy a organizácie.
Máme 350 skautských oddielov, skautov nájdete v 120 mestách a obciach na celom Slovensku.

Dve a viac družín (spravidla 3 – 4) tvorí oddiel, ktorý je základnou výchovnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomocníkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejednáva otázky programu, výchovy a organizácie.

Náš zbor má 5 skautských oddielov, dva oddiely skautov, jeden oddiel skautiek, oddiel vĺčat a včielok a oddiel skautských rodín.

1. oddiel skautov Chaosáci

2. oddiel skautov Masňáci

4. oddiel skautiek Profesionálky

7. oddiel Rodzinkáre