2. oddiel skautov Masňáci je pomenovaný po jeho zakladateľovi br. Marekovi Leskovianskom – Masňák / Lesky. Oddiel je chlapčenský s vekovým rozmedzím od 6 do 26 rokov a je súčasťou 75. zboru. Družinovky máme v klubovni v Spišskej Novej Vsi. Každý rok organizujeme množstvo jednodňových výletov, tradične 3 víkendové výpravy a letný tábor. Terajším oddielovým vodcom je Pavol Marcinčin – Kladivo.

Družiny

Medvede Grizly

Radca: Pavol MarcinčinOddielový erb
Tel.č.: 0949 186 576
Mail: pavol.marc@gmail.com

 

 

 

Mamuty

Radca: Radovan Marcinčin
Tel.č.: 0949 308 994
Mail: radovan27marcincin@gmail.com

 

 

 

 

 

Kuny

Radca: Adrián Geletka
Tel.č.: 0902 745 337
Mail: adriang@zoznam.sk

 

 

 

Pandy

Radca: Damián Džubak
Tel.č.: 0915 585 286
Mail: dzubak.damian@gmail.com

 

 

 

Oddielový vodca

 

Odd. vodca: Pavol Marcinčin
Tel.č.: 0949 186 576
Mail: pavol.marc@gmail.com

 

 

 

Zástupca odd. vodcu: Bruno Jakubov
Tel.č.: 0944 384 261
Mail: bruno.jakubov@gmail.com