O oddiele

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jediný dievčenský skautský oddiel v Spišskej Nove Vsi. V súčastnosti máme približne 30 členov vo veku 6-25 rokov. Naša činnosť zahŕňa prácu s deťmi, výchovu ku skautským ideálom. Družiny sa stretávajú raz týždenne a popri tom organizujeme rôzne víkendové akcie alebo výlety, pričom oddielový program vrcholí na letnom tábore.

Ak chcete dať vašej dcére viac ako získanie nejakej zručnosti, skauting túto možnosť poskytuje. Skauting sa od mnohých iných organizácií, hnutí či klubov pracujúcich s mladými ľuďmi líši atribútom výchovy zapracovanej v už v prvotných zakladateľových myšlienkach:  ,,Osobné napredovanie je zmyslom a najdôležitejšou úlohou skautskej výchovy. Nejde tu o odovzdávanie znalostí a zručností, ale o výchovu. To znamená, že by sme mali človeka priviesť k tomu, aby sa učil sám, z vlastnej vôle tie veci, ktoré zdokonaľujú jeho charakter.” (Sir Robert Baden- Powell).
Ak sa skauting teda stal tým, čo hľadáte pre vašu dcéru, neváhajte a kontaktujte nás:

Družiny

Veveričky 

251964_4272257213039_1774400878_nVekové rozhranie: 10-11 rokov  
Radkyňa: 
Viktória Anna Vysokaiová

 

 

 

Zebry

Vekové rozhranie: 11-13 rokov
Radkyňa: Kristína Ďuráková (Veba)

 

Surikaty

Vekové rozhranie: 13-15 rokov
Radkyňa: Paulína Rochová

 

Oddielová vodkyňa

mangoTerézia Marcinčinová (Mango)
Tel. č. : 0949 438 573
E- mail: tereza.marcincin@gmail.com