Finančná podpora

Našu činnosť môžete podporiť finačne na čísle účtu 2400454676/8330, Fio banka a.s., Košice

Taktiež poskytnutím 2% z dane.

VUB a.s., Spišská Nová Ves

Materiálna pomoc

V prípade ochoty podporiť nás materiálne, prípadne poskytnutím akéhokoľvek druhu služieb, obráťte sa prosím na nižšieuvedený kontakt vodcu zboru.

Denis Čuchran
e-mail: 75zbor@skauting.sk

Podporujú nás

Rovnako ďakujeme všetkým ostatným sponzorom, rodičom skautov a priateľom skautingu, ktorých pomoc a podpora je pre nás nenahraditeľná.

ĎAKUJEME!