S VAŠOU PODPOROU DOKÁŽEME SPROSTREDKOVAŤ NÁŠ VÝCHOVNÝ PROGRAM, ZMYSLUPLNÉ AKTIVITY, SKVELÉ ZÁŽITKY, PRIATEĽSTVÁ A POZITÍVNE HODNOTY TISÍCKAM DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ.

VEĽMI SI VÁŽIME VAŠU POMOC A ÚPRIMNE VÁM ĎAKUJEME.

 

ČO PRE TO UROBIŤ?

  1. Ak ste zamestnanec – potrebujete 2 tlačivá

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo  (1.) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu do 15.02.2018. Stiahnete si ho na www.75zbor.sk v časti Podporte nás, ale mávajú ho aj zamestnávatelia. Stiahnite si aj (2.) Vyhlásenie s predvyplnenými údajmi o našom zbore (údaje uvedené aj nižšie). Vpíšte do neho len sumu Vašich 2 % (minimálne 3 EUR).

Obe tieto tlačivá doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Na Vyhlásení pod 052 01 je zaškrtnutý súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi, vďaka ktorému budeme vedieť, aká suma náleží jednotlivým oddielom. Na základe toho sa potom vami poukázaná suma dostane do oddielu, ktorého členom je Vaše dieťa, resp. skaut, ktorý Vás s darovaním oslovil.

 

  1. Ak podávate daňové priznanie

V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Vpíšte tam údaje o našej organizácii:

Názov: Slovenský skauting, 75. zbor o. b. Jána Vojtaššáka

Sídlo: Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Právna forma: občianske združenie

IČO: 313 09 305

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2018 na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME!

 

Súbory na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane
Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia
Vyhlásenie s predvyplnenými údajmi zboru
 Sprievodný list
zdroj: skauting.sk