S vašou podporou dokážeme sprostedkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí.

Vďaka Vašej podpore sme minulý rok dokázali napríklad prerobiť skautskú klubovňu, kúpiť nové podsadové stany na naše tábory a mnoho iného. Vďaka vašej pomoci dokážeme sprostredkovať hodnotný výchovný program deťom a mládeži v našom meste.

Veľmi si vašu pomoc vážime a úprimne vám ďakujeme!

ČO PRE TO UROBIŤ?

A. Ak ste zamestnanec a žiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane – potrebujete 2 tlačivá.

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo  (1) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu a Vyhlásenie (2) s predvyplnenými údajmi o našom zbore ste obdržali, ale môžete si ho stiahnuť aj nižšie. Tiež môžete požiadať o zaslanie Vyhlásenia mailom na adrese 75zbor@skauting.sk.

Vyhlásenie vyplňte a obe tieto tlačivá doručte do 30. 04. 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B. Ak podávate daňové priznanie

V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Vpíšte tam údaje o našej organizácii:

Názov: Slovenský skauting, 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves

Sídlo: Hutnícka 14/53, 052 01 Spišská Nová Ves

Právna forma: občianske združenie

IČO: 313 09 305

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2019 na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Tlačivá na stiahnutie: