DRUŽINOVKA

10 krokov aby bola družinovka úspešná

 1. dobrá nálada
 2. kamarátske správanie medzi členmi
 3. prekvapenie v programe
 4. dodržiavanie skautského zákonu
 5. zaujímavé hry
 6. hudba a spev
 7. navzájom sa počúvať a spoznávať – debaty a diskusie
 8. výcvik v skautských zručnostiach
 9. ručné práce = workshopy
 10. poriadok

Program družinovky

v  Zahájenie

musí byť vždy načas a tradičným spôsobom

v  Skautský výcvik

tvorí výklad a ukážky, nezabudnúť na záver hru. Radšej prax ako suché reči. Treba mať nadväznosť na predchádzajúce družinovky a radšej menej nového ale dôkladne precvičiť !

v  Hry na zmysly

sluch, čuch, hmat, pamäť, reakcie, aj fyzická zdatnosť a obratnosť

v  Zábavná hra na oddych

v najlepšom treba prestať – nenaťahovať zbytočne

v  Beseda

rozhovory na téme, čítanie sk.literatúry, debaty o oddielovom živote, spev a hudba

v  Drobné workshopy

alebo písanie do kroniky či tvorba družinového časopisu

v  Organizačné záležitosti

informácie o blížiacich sa akciách, dochádzka, bodovanie, odborky

v  Ukončenie

rozdelenie úloh do budúcej družinovky,  tradičný koniec, rozlúčenie

v  Upratanie klubovne

Príprava družinovky

 1. Rob si ju písomne a včas (aspoň 1 hodinu), všetko maj v zápisníku a nie na papierikoch.
 2. Nespoliehaj sa na pamäť.
 3. Staršie programy družinoviek po čase použi alebo obmeň.
 4. Družinovky rob podľa programového oddielového kalendára.
 5. Hlavnú činnosť družinovky si priprav mesiac dopredu.
 6. Program prispôsob veku, záujmom a skúsenostiam členov.
 7. Priprav družinu na praktickú činnosť na výprave.
 8. Používaj Skautské stupne napredovania (Nováčík, NK, SNV).
 9. Sleduj si čas, aktivity striedaj po 15 min, maj rezervu.
 10. Maj v zálohe vždy aspoň jednu aktivitu.
 11. Doma si skontroluj všetky pomôcky na družinovku.
 12. Rob si archív z sk. časopisov, kníh a príručiek.
 13. Kúp alebo požičaj si literatúru k hrám.
 14. Raď sa s oddielovým vodcom.
 15. Program družinovky oživuj nápadmi odinakiaľ!!!

NEZABUDNI!!!

 • Ø Vždy robiť družinovku alebo nájsť náhradníka (podradcu).
 • Ø Prísť skôr ako ostatní a všetko si pripraviť.
 • Ø Dbať aby mala družinovka spád a pestrosť.
 • Ø Na začiatok dať náročné veci, do stredu zábavné, na koniec pokojné.
 • Ø Nepreťahovať čas 90 – 120 minút.
 • Ø Súkromné veci si zariadiť pred alebo po družinovke.
 • Ø Program a bodovanie si zapísať do zápisníku.
 • Ø Zhodnotiť program – úspešné aj menej úspešné aktivity
 • Ø 6 smerov rozvoja –  telesný, charakter, intelekt, sociálny, citový, duchovný

Zlá družinovka

 • Prídeš so všetkými alebo neskôr a varíš z vody
 • Družinovka začína až keď všetci prídu – nemá presný čas
 • Vládne zmätok, nie je sústredenie, chýba spád a pestrosť
 • Členovia prichádzajú neskôr alebo už v polke odchádzajú
 • Máš diery v programe, keď si pripravuješ veci a ostatní iba sedia