Moderná organizácia
Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes má 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.
Pol miliardy ľudí
Sme členom svetových organizácií World Organisation of Scout Movement a World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Združujú 38 miliónov ľudí na celom svete.
Slovenský skauting oslávil v auguste 2007 so skautmi na celom svete prvých 100 rokov svojej existencie. Počas prvej storočnice obohatil život 500 miliónom detí, mladých i dospelých.
Ročne 150 táborov pre 5 000 detí
Každý rok zorganizujeme vyše 150 letných táborov pre 5 000 účastníkov,
1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Tieto akcie formujú charakter a osobnosť, učia zodpovednosti a samostatnosti každého nášho člena. Ich atraktivita dokáže ročne osloviť 45 tisíc účastníkov – dnešných detí a mladých ľudí.
Zo skautingu vychádzajú mladí lídri
Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory
a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých.
Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby.
V skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech
v živote a zamestnaní.
Vzdelávanie a získavanie praxe doma i v zahraničí
O chod organizácie sa stará 1 000 mladých aj dospelých lídrov. Každý z nich absolvuje vzdelávacie programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročne uskutočníme vyše 100  kurzov, seminárov a tréningov priemerne pre 2 200 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.
Priestor pre mladé talenty
Mladým ľuďom umožňujeme rozvíjať ich tvorivý potenciál, ktorý im pomôže nájsť si uplatnenie. Zapájajú sa do súťaže tvorivosti v próze, poézii, fotografovania a amatérskych videí. Svoje hudobné ambície prezentujú na úspešnom Skautskom hudobnom festivale Soaré. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie a krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí.
Atraktívny program pomáha ľuďom rásť
Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity – ponúka ľuďom bez rozdielu veku netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú horolozecké expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa aktívne podieľa na ochrane prírody. No dáva im priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, robenie webstránok či prezentácií… Naučiť sa hrať na hudobný nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrý v jednom športe.
Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.

Moderná organizácia

Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes má 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

Pol miliardy ľudí

Sme členom svetových organizácií World Organisation of Scout Movement a World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Združujú 38 miliónov ľudí na celom svete.

Slovenský skauting oslávil v auguste 2007 so skautmi na celom svete prvých 100 rokov svojej existencie. Počas prvej storočnice obohatil život 500 miliónom detí, mladých i dospelých.

Atraktívny program pomáha ľuďom rásť

Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity – ponúka ľuďom bez rozdielu veku netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú horolozeckéexpedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa aktívne podieľa na ochrane prírody. No dáva im priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, robenie webstránok či prezentácií… Naučiť sa hrať na hudobný  nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrý v jednom športe.

Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.

Skauting je pre všetkých

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. Prijímame všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku od 6 rokov – skauting je pre všetkých, ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej krvnej skupiny. Skauting vychováva ľudí samostatných a zodpovedných, pripravených na život.

zdroj: www.scouting.sk