Detstvo

Zakladateľ skautingu – Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell – sa narodil 22. februára 1857 v Londýne. Odmalička trávil veľa času na potulkách prírodou, vďaka čomu o nej už v detstve získal veľký prehľad. Svoje vedomosti rozšíril aj počas štúdia na súkromnej strednej škole Charterhouse school v Godalmingu. Neďaleké lesy mu na to poskytovali dostatok príležitostí. Po absolvovaní strednej školy bol prijatý na renomovanú vojenskú akadémiu Sandhurst.

Vojenská kariéra

Spomedzi 717 uchádzačov o štúdium sa umiestnil na skvelom druhom mieste ako kandidát jazdectva a štvrtom mieste ako kandidát pechoty. Vďaka tomu nemusel absolvovať dvojročný základný kurz, získal hodnosť podporučíka a bol okamžite prevelený do praktickej vojenskej služby k 13. husárskemu regimentu. Ten sa v tom čase (1876) zdržiaval v Indii. V roku 1885 bol Robert Baden-Powell prevelený do Afriky. Najväčší rešpekt ale i slávu si získal pri obrane provinčného mestečka Mafeking. S ôsmimi stovkami vojakov, troma stovkami civilistov a miestnymi chlapcami v rolách poslíčkov, stál viac než sedem mesiacov proti osemtisícovej armáde búrov. Keď sa po dvestosedemnástich dňoch Mafeking dočkal vytúženého oslobodenia, z Roberta Baden-Powella sa stal razom národný hrdina.Obrana Mafekingu bola totiž jedným z mála úspechov Británie v búrskej vojne a bola ostro sledovaná britskou verejnosťou. Robert Baden-Powell už v začiatkoch svojej vojenskej kariéry využíval pri velení systém malých skupín. Zistil, že v malých skupinách sa stráca anonymita čo jednotlivcov vedie k zodpovednejšiemu a tvorivejšiemu prístupu pri riešení vzniknutých situácií. Svojich vojakov nazýval skautmi – prieskumníkmi. Využívajúc v detstve nadobudnuté a neskôr neprestajne rozvíjané zručnosti učil skautov preniknúť nepozorovane k nepriateľovi a získať o ňom čo najpodrobnejšie informácie. Po návrate z Afriky, v roku 1903, Robert Baden Powell zistil, že jeho príručka Ciele skautingu prenikla medzi mládež a stala sa bestsellerom. Práve to ho podnietilo reálne uvažovať nad založením mládežníckej organizácie.

Skautské hnutie

V roku 1907 ako päťdesiatročný ukončil svoju vojenskú kariéru a založil skautské hnutie. Od 1. do 8. augusta zorganizoval na ostroveBrownsea prvý tábor. Overil si na ňom fungovanie princípov a základných myšlienok vnikajúceho skautského hnutia. 1. august 1907 sa preto považuje za oficiálny začiatok skautingu. O rok neskôr začal vydávať na pokračovanie príručku Skauting pre chlapcov. V roku 1920 stál pri usporiadaní prvého celosvetového stretnutia skautov a skautiek – jamboree – počas ktorého ho vyhlásili za svetového náčelníka. Za svoje zásluhy získal Robert Baden-Powell v roku 1921 titul anglického lorda. Umrel 8. januára 1941 na svojom ranči v Keni.

V roku 1922 dosiahol počet skautov milión. Dnes ich je na celom svete približne 38 miliónov.