Skautský znak

Znakom svetového skautského hnutia je ľalia, symbol čistoty alebo na starých mapách určovač severu, teda určenie správnej orientácie. Tri lupene ľalie znamenajú tri body skautského sľubu. Páska svornosti spája lupene ľalie ako celok a znázorňuje spolupatričnosť všetkých skautov. Magnetická strelka ukazuje vždy správny smer. Dve päťcípe hviezdy na krajných lupeňoch znamenajú 10 bodov skautského zákona. Bielu ľaliu obopína povraz, na spodku ukončený ambulančným uzlom, ktorý symbolizuje svetové bratstvo skautov. Celý znak je umiestnený na modrofialovom kruhovom podklade. Ktorý znázorňuje farbu planéty Zem.

Znakom slovenského skautingu je ľalia, symbol čistoty, v slovenskej úprave. Jej tri lupene znamenajú tri body skautského sľubu. Stred lupeňov zdobí reliéf slovenského znaku – trojvršie a dvojkríž. Páska svornosti symbolizuje skautskú spolupatričnosť spájaním troch lupeňov. Magnetická strelka nás vedie k správnemu cieľu, za dobrými skutkami. Ohyb spodných lístkov ľalie znamená, že každé vybočenie zo smeru našej cesty vedie nazad a tým znemožňuje dosiahnutie vytýčeného cieľa. Celá ľalia, ktorá býva najčastejšie trojfarebná, z kovu, uložená na podklade plsteného modrého trojlístka, znaku dievčenského skautingu, symbolizuje jednotu oboch kmeňov.

wosmWOSM

– World Organization of Scout Movement – Svetová organizácia skautského hnutia

WOSM bolo založené na medzinárodnej skautskej konferencii v Paríži v júli 1922. Združuje 28 miliónov skautov a skautiek zo 151 krajín. Slovenský skauting sa stal plnoprávnym členom v roku 1999.

wagggsWAGGGS

WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Svetová asociácia skautiek

Vznikla v roku 1928, ústredie má v Londýne. Má 10 miliónov členiek v 140 krajinách sveta. Slovenský skauting sa stal plnoprávnym členom v júli 1999.

Skautská hymna

Hej, skauti, hor sa, volá deň.
S nádejou na nás hľadí zem,
slnko už na cestu žiari,
kráčajme s úsmevom v tvári!
Hej, skauti, hor sa, volá deň,
Volá nás naša rodná zem.

Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Buď pripravený v každý čas
k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási!
Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Hej skauti, volá všetkých nás!

Skautská hymna